Framgång i arbetslivet – med överenskomna spelregler

Välkommen med i arbetslivet.

För att du skall klara dig väl är det bra om du känner dina viktigaste rättigheter och skyldigheter. Med Arbetsmarknadsnyckeln kommer du in i de viktigaste bestämmelserna och avtalen och lär känna arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter.