Anställning

En anställning uppstår då arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det arbete som skall utföras och den lön som betalas för arbetet.