Semester

Semester införtjänas på basen av tiden i arbetet och semesterkvalifikationsmånaderna.