Arbetsmarknadssystemet

Arbetsmarknadsavtal ingås på många nivåer: i Europa, mellan centralorganisationerna, fackförbunden emellan och på arbetsplatserna.