Spelregler

Personalens och arbetsgivarnas samarbete på arbetsplatserna är en rättighet och en skyldighet som finns inskriven i lag.
Genom samverkan åstadkommer man resultat beträffande bland annat säkerheten i arbetet, arbetarskyddet och vid saneringssituationer.