Sociala förmåner

Genom arbete intjänas ett inkomstrelaterat socialskydd.
Bland annat sjukdagpenningens, föräldrapenningens och arbetslöshetsersättningens storlek är bunden till inkomsterna..