Lön

Lönen är en kompensation för utfört arbete. Minimilönen definieras oftast i arbets- och tjänstekollektivavtalen.