Arbetstid

Arbetstid är den tid, som arbetstagaren använder till att utföra sitt arbete och den tid som han i övrigt är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen eller stå till arbetsgivarens förfogande.